Gorgonzola

Pomodoro, mozzarella, gorgonzola

Allergeni :
  • glutine Glutine
  • latte Latte

6,50

6,00
6,50
6,50
12,00

Impasto


Mozzarella


Pomodoro


6,50