Gorgonzola

Pomodoro, mozzarella, gorgonzola

Allergeni :
  • glutine Glutine
  • latte Latte

5,50

5,00
5,50
5,50
11,50

Impasto


Pomodoro


Mozzarella


5,50